SM 40/41
Lokomotywy serii SM40 i 41 to pojazdy manewrowe, czteroosiowe produkowane przez zakłady MAVAG w Budapeszcie od 1956 roku. Lokomotywy były używane na PKP i na bocznicach przemysłowych. Główna różnica pomiędzy seriami to uproszczone sterowanie elektryczne w serii SM41
LS 60
Małej mocy lokokomotywy manewrowe służyły do prac manewrowych na terenach zakładów przemysłowych lub na niewielkich bocznicach kolejowych, gdzie ze względu na mały ruch nieopłacalne było utrzymywanie dużej lokomotywy. W latach 1961 - 1971 wyprodukowano około 500 sztuk lokomotyw tego typu.
SM04-002
ST43
SBx90104
Wagon motorowy zbudowany do obsługi pociągów pospiesznych i ekspresowych. Od 1935 roku kursował początkowo na trasie Warszawa - Skierniewice - Łódź.
Źródło :
"Atlas Parowozów 2002" - Paweł Terczyński.
"Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej" - Bogdan Pokropiński.
"Koleje" – Judyta Kurowska-Ciechońska, Ariel Ciechański z serii Przewodnik po Polsce, wydanie drugie 2008