Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o zamku.

Biała Podlaska


Czemierniki
Zamek bastionowy położony na północno-wschodnim krańcu osady, oddzielony od niej stawami i rozlewiskami, które przecina grobla z drogą prowadzącą do Suchowoli. Pomiędzy stawami i groblą około 1622 roku został wniesiony przez biskupa płockiego Henryka Firleja warowny zespół fortyfikacji, założony na planie wieloboku z czterema bastionami należącymi jeszcze do systemu szkoły starowłoskiej. Bastiony północno-wschodni i południowo-zachodni posiadały kazamaty, pozostałe wypełniała ziemia. Kurtyny od południa i wschodu były załamane. Od strony stawów, a więc od strony zachodniej, ciągnął się tylko mur obwodowy z uskokiem, w którym stanął na zewnątrz dwukondygnacjowy dom mieszkalny z wysokim cokołem otoczony fosą. Zapewne rozlewiska stawów chroniły ten dom przed niebezpieczeństwem. Dom mieszkalny jest tu interesującym przykładem zastosowania palladyńskiej kompozycji w układzie przestrzennym wnętrza. Wejście do domu prowadziło przez most przerzucony nad fosą do otwartej loggii, przy której umieszczono kręcone schody wiodące na piętro. Zapewne rozlewiska stawów chroniły ten dom przed niebezpieczeństwem. Dom mieszkalny jest tu interesującym przykładem zastosowania palladyńskiej kompozycji w układzie przestrzennym wnętrza. Wejście do domu prowadziło przez most przerzucony nad fosą do otwartej loggii, przy której umieszczono kręcone schody wiodące na piętro. Na pierwszej kondygnacji było wejście z loggii do wielkiej sieni z apartamentami mieszkalnymi po obydwóch stronach. Na piętrze zamiast sieni znajdowała się wielka sala z takim samym układem pomieszczeń mieszkalnych jak na dolnej kondygnacji. Zapewne pierwotnie był czterospadowy. Attyka wieńcząca budynek pochodzi z okresu przebudowy w połowie XIX w. Wjazd do zespołu warownego prowadził z narożnika południowo-zachodniego, a budynek bramny stojący w murze południowym znajdował się w pobliżu bastionu południowo-zachodniego.

Źródło :
Zamki w Polsce" Bohdan Guerquin.
Notatki i własne obserwacje