Ursus C325
Ursus C328
Ursus C4011
Ursus C451
Przyczepy
Informacja :
#OFD 6699 - Numery tablicy rejestracyjnej.
(58)- - Numer ewidencyjny pojazdu nadany przez przewoźnika.
Źródło :
Obserwacje i notatki własne